ОБЯВА

РЗИ Пловдив уведомява, че за периода 03.06.2019г – 07.07.2019г ще се проведе квалификационен курс за подготовка на лица, желаещи да извършват дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградния и жилищния фонд, здравни заведения и други обекти в населени места.

Молбите ще се приемат от 27.05 – 31.05.2019г вкл. в деловодството на РЗИ – Пловдив ул.”Перущица” № 1 ет.1.

Таксата за участие е  259.00 лв. (двеста петдесет и девет лева).