НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ

1.Да се вземе спешно от отдел ПЕК на РЗИ Пловдив ваксина Пентаксим и Енжерикс „Б” за родените до края на м.Март /3 приема на Пентаксим и 2 приема на Хепатит „В” ваксина/.                   

Краен срок: 08.06.2018г

2.Представяне на заявка за необходимото количество ваксини за 3-то тримесечие на 2018г.

С особено внимание да се отрази необходимото количество Пентаксим и Енжерикс „Б” за обезпечаване на 3 приема с Пентаксим и Енжерикс „Б” на родените през Април, Май и Юни 2018г. 

Краен срок – 08.06.2018г.