НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ !!! - да се преустанови прилагането на 2-ри прием HB ваксина

Спешно да се преустанови прилагането на 2-ри прием HB ваксина на родените деца през месец Януари 2016 г. /поради доставка на шествалентна ваксина-HEXACIMA.

От 08.02.2016г РЗИ ще раздава 50% ТД и HEXACIMA.

 

Директор Дирекция НЗБ:

/Д-р М.Троянчева/