НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Във връзка с Писмо на МЗ с вх.№ РД-12-3656 от 19.04.2018г относно възникнало потвърдено огнище на високо патогенна инфлуенца по птиците от субтип H5N8при яребици и кеклици в държавно ловно стопанство „Чекерица” Община Раковски,  Област Пловдив, Българска агенция по безопасност на храните незабавно е разпоредила предприемане на мерки съгласно Наредба № ДВ-103 от 21.08.2006г за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца /грип/ по птицитe.

Въввръзка  с гореизложеното:

1.Медицинските специалисти да обръщат внимание при постъпване за прегледи и изследване на работници, със съмнение за грипна инфекция, обслужващи животновъдни обекти, както и на всички контактни лица.

2.Всички съмнителни за грипна инфекция пациенти да бъдат насочвани за консултация със специалист по инфекциозни болести.