МОРБИЛИ - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За периода от  17.03 –04.05.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани  75 .

До момента лабораторно потвърдените случаи са 50.

Разпределението по населении места е както следва:          

Гр.Пловдив – 37 случая

Община Родопи – 5 сл.

Община Садово – 6 сл.

Община Кричим – 2 сл.

Община Марица – 3 сл.

Община Брезово – 1 сл.

Община Раковски -4 сл.

Община Стамболийски-15 сл.

Община Калояново -2  сл.

Разпределение по възраст:

До 1 г. – 29 сл.

От 1-4 г .– 26 сл.

От 5-9 г. – 6 сл.

От 10-14 г.-1 сл.

От 15-19 г. – 2 сл.

От 20-24 г. – 4 сл.

От 30-34 г. – 4 сл.

От  35-39 г.- 1 сл.

От 45-50 г. – 1 сл.

От 50-55 г. – 1 сл.

На 04.05.2017 г е съобщен  1 сл. на морбили.

1 случай

Момче на 2г от гр.Пловдив с една доза МПР. От епидемиологичното проучване няма данни за контакт със съмнителен за морбили.

Контактни в дома 4 човека, от които 3-ма възрастни без данни за МПР и 1 дете на 1м.

Към  03.05.2017 г. по изпълнение на предписанието на РЗИ-Пловдив се имунизирани 150 деца.