МОРБИЛИ - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За периода 17.03 – 27.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 66.

До момента лабораторно потвърдените случаи са 37.

 

Разпределението по населении места е както следва:          

Гр. Пловдив – 32 случая

Община Родопи – 4 сл.

Община Садово – 6 сл.

Община Кричим – 2 сл.

Община Марица – 3 сл.

Община Брезово – 1 сл.

Община Раковски - 4 сл.

Община Стамболийски - 12 сл.

Община Калояново - 2  сл.

 

Разпределение по възраст:

До 1 г. – 28 сл.

От 1-4 г. – 21 сл.

От 5-9 г. – 6 сл.

От 15-19 г. – 2 сл.

От 20-24 г. – 3 сл.

От 30-34 г. – 4 сл.

От 45-50 г. – 1 сл.

От 50-55 г. – 1 сл.

 

На 27.04.2017 г. са съобщени 2 сл. на морбили.

1-ви случай – Дете на 11 м. от гр. Пловдив, без МПР, без епид.връзка с друг болен.

Контактни в дома – 4-ма възрастни.

2-ри случай – Дете на 1 г. 5 м. от с. Калояново с МПР на 10.04.2017 г., без епид.данни за контакт с друг болен. Контактни в дома: 2-ма възрастни и 5 деца с МПР.

 

            Към 27.04.2017 г. по изпълнение на Предписанието на РЗИ Пловдив са имунизирани 143 лица.