МОРБИЛИ - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За периода 17.03 –24.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 65 случая /от бройката сме приспаднали 8 случая - серологично отрицателни/.

До момента лабораторно потвърдените случаи са 37.

Разпределението по населении места е както следва:          

Гр. Пловдив – 31 случая

Община Родопи – 4 сл.

Община Садово – 6 сл.

Община Кричим – 2 сл.

Община Марица – 5 сл.

Община Брезово – 1 сл.

Община Раковски - 4 сл.

Община Стамболийски - 11 сл.

Община Калояново - 1 сл.

 

Разпределение по възраст:

До 1 г. – 25 сл.

От 1-4 г. – 21 сл.

От 5-9 г. – 7 сл.

От 15-19 г. – 2 сл.

От 20-24 г. – 3 сл.

От 30-34 г. – 5 сл.

От 45-50 г. – 1 сл.

От 50-55 г. – 1 сл.

На 24.04.2017 г. са съобщени 4 сл. на морбили.

1-ви случай – Жена на 20 г. от с. Йоаким Груево без данни за имунизация срещу морбили. Епид. връзка – в населеното място има и други случаи с морбили. Контактни по дом: 1 възрастен и 2 деца с МПР.

2-ри случай– Дете на 1 г . 7 м. от с. Йоаким Груево. Без МПР /от няколко месеца боледува / епид.връзка – вероятно е заразено в МБАЛ "Пълмед" - Детско отделение. Контактни по дом: 2-ма възрастни и 2 деца с МПР.

3-ти случай – Дете на 5 м. от гр. Пловдив кв. Столипиново, детето е контактно на майка си, която е болна с диагноза морбили от 03.04.2017 г. Контактни в дома: 3-ма възрастни и 1 дете с МПР.

4-ти случай – Дете на 9 г. от с. Войводиново с МПР от 09.09.2008 г, посещава ОУ "Христо Ботев" 3Д клас. Контактни в дома – 3-ма възрастни. Контактни в класа – 17 деца – всички с МПР.

 

            Към 24.04.2017 г. по изпълнение на Предписанието на РЗИ Пловдив са имунизирани 142 лица.