МОРБИЛИ - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За периода 17.03 –19.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 64 случая на морбили.

До момента лабораторно потвърдените случаи са 26, 2 са отрицателни, 4 с променена диагноза, за останалите чакаме резултат.

Разпределението по населении места е както следва:          

Гр.Пловдив – 32 случая

Община Родопи – 4 сл.

Община Садово – 6 сл.

Община Кричим – 2 сл.

Община Марица – 4 сл.

Община Брезово – 1 сл.

Община Раковски - 4 сл.

Община Стамболийски - 6 сл.

Община Калояново - 1 сл.

Община Карлово – 1сл.

 

Разпределение по възраст:

До 1 г. – 25 сл.

От 1-4 г. – 21 сл.

От 5-9 г. – 5 сл.

От 15-19 г. – 2 сл.

От 20-24 г. – 3 сл.

От 30-34 г. – 3 сл.

От 45-50 г. – 1 сл.

От 50-55 г. – 1 сл.

 

На 19.04.2017 г. са съобщени 3 случая на морбили.

1-ви случай – Дете на 2 м. от гр. Пловдив кв. Столипиново, без имунизация МПР, вероятно заразено от друг болен от кв. Столипиново. Контактни по дом: 2-ма възрастни без данни.

 

2-ри случай – Дете на 4 м. от гр. Пловдив кв. Столипиново без МПР, вероятно контакт с болен.

Контактни в дома: 2-ма възрастни и 1 дете с МПР.

 

3-ти случай – Дете на 20 дни от с. Трилистник, родено в АГ  "Весела" МБАЛ "Св. Мина", без МПР, без епид. връзка с друг болен.

Контактни в дома: 3-ма възрастни и 2 деца за които се уточнява имун. статус.

 

            Към 19.04.2017 г. по изпълнение на Предписанието на РЗИ Пловдив са имунизирани 137 лица.