МОРБИЛИ - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За периода 17.03 –18.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 61 случая на морбили.

До момента лабораторно потвърдените случаи са 26, 2 са отрицателни, 1 с променена диагноза рубеола и за останалите чакаме резултат.

Разпределението по населении места е както следва:          

Гр. Пловдив – 30 случая

Община Родопи – 4 сл.

Община Садово – 6 сл.

Община Кричим – 2 сл.

Община Марица – 3 сл.

Община Брезово – 1 сл.

Община Раковски - 4 сл.

Община Стамболийски- 6 сл.

Община Калояново -1 сл.

Община Карлово – 1 сл.

 

Разпределение по възраст:

До 1 г. – 22 сл.

От 1-4 г. – 21 сл.

От 5-9 г. – 5 сл.

От 15-19 г. – 2 сл.

От 20-24 г. – 3 сл.

От 30-34 г. – 3 сл.

От 45-50 г. – 1 сл.

От 50-55 г. – 1 сл.

 

На 18.04.2017 г. са съобщени 8 случая на морбили.

1-ви случай – Дете на 7 м. от с. Ягодово без имунизация МПР, без епид. връзка с друг болен. Контактни в дома – 4-ма възрастни.

2-ри случай –Дете на 1 г. 4 м. от с. Злати трап, вероятно с епид.връзка с друг случай от населеното място. Не е имунизирано с МПР, болно от месец. Контактни в дома – 3ма възрастни.

3-ти случай – Дете на 5 г. от гр. Пловдив ул. "Батак" с епид. връзка с друг случай в кв. Столипиново. Детето няма имунизация с МПР. Контактни в дома – 2-ма възрастни.

4-ти случай – Дете на 5 г. от гр. Пловдив вероятно заразено в Инф. клиника на УМБАЛ "Св. Георги" гр. Пловдив. Контактни в дома – 2-ма възрастни и 2 деца, уточнява се имунизационния статус.

5-ти случай – Дете на 5 м. от с. Й. Груево вероятно с контакт в населеното място, не е имунизирано с МПР. Контактни в дома – 3-ма възрастни и 1 дете което е имунизирано с МПР.

6-ти случай– Дете на 6 г. от гр. Пловдив с иммунизация МПР на 18.12.2013 г., вероятно с контакт в неселеното място, кв. Столипиново. Контактни в дома – 2-ма възрастни и 1 дете което има иммунизация МПР.

7-ми случай – Дете на 4 м. от гр. Пловдив без епид.връзка с друг случай, детето няма иммунизация МПР. Контактни в дома – 3-ма възрастни и 1 дете с МПР.

8-ми случай – Дете на 5 м. от гр. Кричим без иммунизация МПР, вероятен контакт в детско отделение на МБАЛ "Пълмед". Контактни в дома – 4-ма възрастни и 6 деца /уточнява се имунизационния статус/.

Към момента няма болни с тежка клинична картина.

            Към 18.04.2017 г. по изпълнение на Предписанието на РЗИ Пловдив са имунизирани 136 лица.