МОРБИЛИ - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За периода 17.03 –13.04.2017г  в РЗИ Пловдив са регистрирани 53случая на морбили.

До момента лабораторно потвърдените случаи са 26,  2 са отрицателни, 1 с променена диагноза рубеола и за останалите чакаме резултат.

Разпределението по населении места е както следва:          

Гр.Пловдив – 26случая

Община Родопи – 4 сл.

Община Садово – 6 сл.

Община Кричим – 2 сл.

Община Марица – 1 сл.

Община Брезово – 1 сл.

Община Раковски -4 сл.

Община Стамболийски-4 сл.

Община Калояново -1 сл.

Община Карлово – 1сл.

Разпределение по възраст:

До 1г – 18 сл.

От 1-4г – 20 сл.

От 5-9г – 2 сл.

От 15-19г – 2 сл.

От 20-24г – 3 сл.

От 30-34г – 3 сл.

От 45-50г – 1 сл.

От 50-55г – 1 сл.

На 13.04.2017г са съобщени 4 случая на морбили.

1-ви случай– Жена на 32г от с.Белозем без епид.връзка с друг случай на морбили.Без данни за иммунизация. Контактни в дома – 2-ма възрастни без данни.

2-ри случай– Дете на 7г от гр.Пловдив вероятно заразен по местоживеене, с иммунизация срещу морбили на 31.05.2011г. Посещава ДГ»Лилия» с последно посещение 31.03.2017г. Контактни по дом – 2-ма, като едното е дете с иммунизация МПР. Контактни деца в ДГ – 18 с иммунизация МПР.

3-ти случай– Дете на 7м от гр.Стамболийски без епид.връзка с друг случай на морбили, контактни по дом – 2-ма възрастни и 1 дете с иммунизация МПР.

4-ти случай– Дете на 1г5м от гр.Пловдив без иммунизация МПР с диагноза епилепсия. Заразено в Инф.клиника, където е пролежало от 29.03 – 02.04.2017г. След това от 09.04 – 12.04.2017г е хоспитализирано в Детско отделение «Пълмед» Пловдив /по това време в отделението няма случаи на заболели от морбили/. Контактни по дом – 2-ма възрастни и 1 дете имунизирано с МПР. Контактни в Детско отделение «Пълмед» - 19 деца и 8 персонал. Имунизационния статус на децата в момента се уточнява.

Във връзка с епид.обстановката в Област Пловдив са издадени Предписания на УМБАЛ «Св.Георги» Детска клиника, УМБАЛ  «Св.Георги» Инф.клиника, УМБАЛ «Пълмед» и ЦСМП Пловдив.

Към 12.04.2017г по изпълнение на Предписанието на РЗИ Пловдив са имунизирани 124 лица.