МОРБИЛИ - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За периода 17.03 –10.04.2017г  в РЗИ Пловдив са регистрирани 42 случая на морбили.

До момента лабораторно потвърдените случаи са 21,  2 са отрицателни, 1 с променена диагноза рубеола и за 18 чакаме резултат

Разпределението по населении места е както следва:          

Гр.Пловдив – 21 случая

Община Родопи – 4 сл.

Община Садово – 6 сл.

Община Кричим – 2 сл.

Община Марица – 1 сл.

Община Брезово – 1 сл.

Община Раковски -3 сл.

Община Стамболийски-3 сл.

Община Калояново -1 сл.

 

Разпределение по възраст:

До 1г – 16 сл.

От 1-4г – 17 сл.

От 15-19г – 2 сл.

От 20-24г – 3 сл.

От 30-34г – 2 сл.

От 45-50г – 1 сл.

От 50-55г – 1 сл.

На 10.04.2017г са съобщени 7 случая на морбили.

1-ви случай– Момче на 1 г от гр.Стамболийски – неимунизирано.

Контактни по дом: 4 – 3-ма възрастни без дани за иммунизация с МПР и 1 дете на 5г с една доза МПР. Няма епид.данни за контакт с друг болен.

2-ри случай– Момиче на 1г 4м от гр.Кричим-неуминизирано.

Заболява като контактна на Велко В.Анев – 7м от гр.Кричим.

Общ брой контактни в дома 12, от които 3-ма имунизирани с МПР и 8 възрастни без дани за иммунизация с МПР.

3-ти случай– Момиче на 1г3м от Община Садово с.Хр.Даново-неуминизирано.

Контактни в дома – 4, от които 3-ма имунизирани с МПР и 1 без дани за имунизация.

Няма данни за контакт с болен от морбили.

4-ти случай– Момче на 9м от с.Калояново –без имунизация.

Контактни по дом: 7 -  1 дете с иммунизация МПР и 6 възрастни без данни за иммунизация.

5-ти случай– Момиче на 7м от гр.Пловдив без имунизация.

Контактни в дома: 3-ма, 2-ма възрастни без данни за иммунизация с МПР и 1 дете с една доза МПР. От епид.проучването няма данни за контакт с болен.

6-ти случай– Момче на 11м от гр.Пловдив кв.Изгрев ул.»Батак» № 40 – неимунизирано.

Няма епид.данни за контакт с друг болен. В кв.Изгрев има регистрирани и други случаи на морбили. Контактни по дом: - 5 - 1 дете с една доза МПР и 4 възрастни без данни за иммунизация.

7-ми случай– Момиче на 4г от гр.Пловдив ул.»Владая» 69 кв.Изгрев. МПР – 30.07.2014г.

Няма епид.данни за контакт с друг болен, но в кв.Изгрев има регистрирани други случаи на морбили. Контактни по дом: 5 -1 дете на 1г – неимунизирано, 1 дете с 1 прием на МПР и 3-ма възрастни без данни за иммунизация с МПР.

            Към 10.04.2017г по изпълнение на Предписанието на РЗИ Пловдив са имунизирани 110 лица.