МОРБИЛИ - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За периода 17.03 – 28.03.2017г  в РЗИ Пловдив са регистрирани 11 случая хоспитализирани в Инф.клиника на УМБАЛ «Св.Георги» гр.Пловдив с диагноза морбили.

До момента лабораторно потвърдените случаи са 7,  2 са отрицателни и 2 все още неизследвани.

На 28.03.2017г са съобщени 2 нови случая, като последните са контактни на майка и дете заболели с диагноза морбили, като мястото на контакта е МБАЛ»Св.Мина» детско кърмаческо отделение, където са направили контакт от 13.03 до 18.03.2017г.

Разпределението по населении места е както следва:      

Гр.Пловдив – 4 случая – без епидемична връзка помежду им, всички от кв.Столипиново

Община Родопи – 2 случай

Община Садово – 2 случай

Община Кричим – 1 случай

Разпределение по възраст:

До 1г – 6 случая

От 1-4г – 1 случай

От 20-24г – 2 случая

            При епид.проучванията се констатира, че контактни по дом на заболелите са:

            От 1 до 18г – 10 деца – 7 са редовно имунизирани, 1 с противопоказания с диагноза епилепсия и при 2 проучването продължава.

            Възрастните контактни, за които няма данни за имунизации са 19.

            Контактният персонал в лечебните заведения за болнична помощ, където са пребивавали двете майки с децата си е 23, а контактните пациенти – 16 /8 майки и 8 деца до 1г/. Уведомени са личните им лекари за провеждане на наблюдение.

            Към 28.03.2017г по изпълнение на Предписанието на РЗИ Пловдив са имунизирани 50 лица.