Мониторинг на води от 30.07 – 05.08.2020 г.

 

Мониторинг

 

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

 

Физико – химични изпитвания

 

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП /Б/

-

-

-

 

-

 

-

-

Постоянен

ЗК-В /А/

2

-

 

1

1.с.Три могили-мътност

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

1

-

1

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

12

1.гр.Баня – хотел „Стряма“-м.ч;ентерококов титър

2.СБРНК Баня/голям бас./- ентерококов титър

3. СБРНК Баня/среден бас./- ентерококов титър

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

3

-

1

-

1

-

Повърхностни води /ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

8

1.с.Дряновочешма център- колититър

 

2 .с.Дряновочешма блато колититър

3.с.Здравец- колититър

4.с.Джурково Шишм.чешма- колититър

5.с.Джурково Панайот.чешма- колититър

 

8

-

 

-

-