Мониторинг на води от 28.06.2018 г. до 04.07.2018 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой

проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

2

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

13

1.с. Чехларе-коли форми

5

1.с. Чехларе-цвят и мтност

2.с.Розовец-цвят

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

-

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

-

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

1

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-