Мониторинг на води от 27.04.2017 г. до 04.05.2017 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП

7

Сулфитредуциращи клостридии-Перущица-1бр.

7

-

-

-

Постоянен

ЗК-В

15

-

15

Цвят и мътност-Ст.Железаре

Мътност-Сопот,Мътеница,

Брезово

4бр.

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

7

-

5

Нитрати-

Брани поле-Лем Инвест,Тирлин

Крумово-Ин Хим Колор

3бр.

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

7

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

6

-

4

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

5

Коли титър-

Асеновград,П.Евтимово,Драгойново,Първомай-Деб.чешма,Татарев

ска чешма

-

-

-

-