Мониторинг на води от 26.07.2018 г. до 02.08.2018 г

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

-

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

14

-

11

-

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

3

-

3

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

12

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

7

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

3

-

1

-

-

-