Мониторинг на води от 25.10.2018 г. до 01.11.2018 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

-

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

5

-

5

-

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

1

-

-

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

2

1.ДГ-„Малкият принц“Пловдив-м.ч.,ентерококов титър

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

11

1.Сондаж Бълг.роза-гр.Баня- м.число

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

1

-

-

-

-

-