Мониторинг на води от 23.07 – 29.07.2020 г.

Мониторинг

 

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

 

Физико – химични изпитвания

 

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП /Б/

-

-

-

 

-

 

-

-

Постоянен

ЗК-В /А/

-

-

 

-

-

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

5

-

5

1.с,Скобелево- Рн

„Успех Перущица“

2.Калофер- мирис

„Слънце във водолей“

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

29

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

5

-

5

-

5

-

Повърхностни води /ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

7

1.с.Драгойна- колититър

2.с.П.Евтимово колититър

7

1.с.Храбрино- Мътност

2.с.П.Евтимово нитрати

3.Златовръх-нитрати

 

-

-