Мониторинг на води от 19.01.2018 г. до 25.01.2018 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

Физико – химични изпитвания

Тежки метали

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

-

-

-

-

-

-

Постоянен

-

-

8

-

-

-

Ведомствени

8

-

-

-

-

-

Плувни басейни

6

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

-

-

-

-

-

-

Повърхностни води

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

-

-

-

-

-

-