Мониторинг на води от 16.05 – 23.05.2019 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

5

-

5

-

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

8

-

8

1.с.Белащица частен дом –нитрати

2.с.Брани поле-общ.чешма кметство-нитрати

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

2

 

-

 

2

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

5

 

-

 

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

11

-

6

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-