Мониторинг на води от 10.05.2018 г. до 17.05.2018 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

-

-

6

-

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

16

1.Свежен – клостридии

2.В.Левски -клостридии

15

1.Свежен-нитрати

2.Гр.Игнатиев-цвят

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

1

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

2

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-