Мониторинг на води от 07.06.2018 г. до 14.06.2018 г.

 

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

-

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

12

-

5

-

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

4

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

1

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

7

-

3

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-