Мониторинг на води от 05.07.2018 г. до 11.07.2018 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

-

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

14

-

14

1.с.Мътеница мътност

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

1

-

-

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

24

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

1

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

1

-

1

-

-

-