Контакти

Адрес: гр. Пловдив п.к. 4002
ул."Перущица" Nо.1

 

Работно време на Регионалната здравна инспекция:
 от 08:30 до 17:00 часа

 

Работно време на Звеното за обслужване на потребители на административни услуги:
от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

      

 Работно време на кабинета за заверка на здравни книжки
   от 08:45 до 15:45 часа

 

Телефон за контакти:
(032) 649 000

 

Факс:
(032) 643 438

 

 Електронна поща:
 rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

БУЛСТАТ: 176030673

 


УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ 

БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101 

БАНКОВ КОД  UNCRBGSF


РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ /РКМЕ/

Адрес: гр. Пловдив, ул."Перущица" Nо.1

Телефон: (032) 633 177

 

Работно време на картотеката с клиенти:
от 08:15 до 13:30 часа

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Телефон за контакти:
  0889 607 524 - Климент Славов

 

 Електронна поща:
 dpo@rzipd.com

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕЛЕФОНИ:

032 643 436 – КАБКИС

032 646 655 – Деловодство

032 641 666, 088 454 6177 – Дежурен Епидемиолог

 

Телефон за контакти:
(032) 649 000

 

Телефон за контакти:
(032) 649 000

 

Работно време на Звеното за обслужване на потребители на административни услуги:
от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка