ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ лекари - Договор с ЦСМП

Уважаеми  колеги,  във връзка съсЗаповед №РД-01-108/18.04.2016 г. на Министерство на здравеопазването  Ви информираме, че  еутвърден  /считано от 01.04.2016 г. /  ОБРАЗЕЦ  НА  ДОГОВОР  между лечебни заведения за първична извънболнична  медицинска помощ, които обслужват задължително здравноосигурени лица  и  Центрове за спешна медицинска помощ  с  филиали,  за осигуряване на достъп на пациентите  до медицинска помощ извън обявения работен график на техния  общопрактикуващ лекар, съгласно приложението. 

Прикрепени файлове: