ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 31.08 –06.09.2017г ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 411

4. Брой предписания: 3

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

31.08 –06.09.2017г

24.08 – 30.08.2017г

Чревни

57 от тях в Пловдив –27

57 от тях в Пловдив –26

ВХ

 11 от тях в Пловдив – 3

 30 от тях в Пловдив – 7

Ухапани от кърлежи и насекоми

1 от тях в Пловдив – 0

3 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 1

Марсилска треска

0от тях в Пловдив – 0

0от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

25 от тях в Пловдив – 18

14 от тях в Пловдив – 7

Скарлатина

5 от тях в Пловдив – 4

1 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0от тях в Пловдив – 0

0от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 57 случая на   чревни инфекции срещу  57 случая  за предходната седмица.

 

  През КАБКИСса преминали  20клиенти, които са получили пред и след тестово

консултиране и са узнали своя ХИВ статус.

            ОРЗ - за периода 28.08.2017г – 03.09.2017г - са регистрирани 92 сл. заб.26.99%ооо срещу 99 сл. заб. 29.04%ооо за предходната седмица.