ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 31.05.2018 - 06.06.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –2

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 564

4. Брой предписания: 91

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

Озб

31.05.2018- 06.06.2018г

24.05 – 30.05.2018 г

Чревни

51 от тях в Пловдив –20

52 от тях в Пловдив –19

ВХ

3  от тях в Пловдив – 2

3  от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

15 от тях в Пловдив – 12

7 от тях в Пловдив – 5

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 1

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

5 от тях в Пловдив – 3

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

103 от тях в Пловдив –46

124 от тях в Пловдив –79

Скарлатина

24 от тях в Пловдив – 14

10 от тях в Пловдив – 6

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 51 случая на чревни инфекции срещу  52 случая  за предходната седмица.