ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 31.01 – 06.02.2019 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 340

4. Брой предписания:  11

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

Озб

31.01 – 06.02.2019г

24.01 – 31.01.2019г

Чревни

30 от тях в Пловдив –10

42 от тях в Пловдив –14

ВХ

4 от тях в Пловдив – 1

1 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

55 от тях в Пловдив – 43

26 от тях в Пловдив – 18

Скарлатина

5 от тях в Пловдив – 1

5 от тях в Пловдив – 3

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

 

За периода са регистрирани 30 случая на чревни инфекции срещу  42 случая  за предходната седмица.

ОРЗ - за периода 28.01.2019 г. –03.02.2019 г. са  регистрирани 329 случая, заб.94.97%оо срещу 473 случая заб.136.54%оо за предходната седмица.