ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 3.09 – 19.09.2019г ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 147

4. Брой предписания:  56

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 1

Озб

13.09 - 19.09.2019г

06.09 - 12.09.2019г

Чревни

54 от тях в Пловдив – 30

73 от тях в Пловдив – 30

ВХ

1 от тях в Пловдив – 1

2 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

8  от тях в Пловдив – 8

10  от тях в Пловдив – 8

Скарлатина

5 от тях в Пловдив – 3

0 от тях в Пловдив – 0

Менингити

2 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

За периода са регистрирани 54случая на чревни инфекции срещу  73случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 7клиента с препоръчителни имунизации.

КАБКИС  – 32 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.