ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 29.03– 04.04.2019 г.

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 258

4. Брой предписания:  3

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

29.03– 04.04.2019г

22.03 – 28.03.2019г

Чревни

53 от тях в Пловдив –24

36 от тях в Пловдив –20

ВХ

1 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

155 от тях в Пловдив – 116

62 от тях в Пловдив – 36

Скарлатина

3 от тях в Пловдив – 2

5 от тях в Пловдив – 4

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 53 случая на чревни инфекции срещу  36 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 2-ма клиенти с препоръчителни имунизации.

 КАБКИС  – 31 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.

 

.