ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 28.06 - 04.07.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 551

4. Брой предписания: 35

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

Озб

28.06 -  04.07.2018г

21.06 -  27.06.2018г

Чревни

47 от тях в Пловдив –24

36 от тях в Пловдив –18

ВХ

0 от тях в Пловдив – 0

1  от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

5 от тях в Пловдив – 4

5 от тях в Пловдив – 3

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

79 от тях в Пловдив –53

71 от тях в Пловдив –38

Скарлатина

7 от тях в Пловдив – 5

3 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 47 случая на чревни инфекции срещу 36 случая  за предходната седмица.