ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 28.02– 06.03.2019 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –2

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 162

4. Брой предписания:  252

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

Озб

28.02– 06.03.2019г

21.02– 27.02.2019г

Чревни

34 от тях в Пловдив –17

43 от тях в Пловдив –25

ВХ

0 от тях в Пловдив – 0

3 от тях в Пловдив – 3

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

88 от тях в Пловдив – 68

86 от тях в Пловдив – 70

Скарлатина

2 от тях в Пловдив – 1

3 от тях в Пловдив – 2

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 34 случая на чревни инфекции срещу  43 случая  за предходната седмица.

ОРЗ - за периода 25.02.2019 г.– 03.03.2019 г. са  регистрирани  218 случая заб.62.93%ааа срещу 232 сл. заб.66.97%ооо за предходната седмица.