ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 26.04 – 02.05.2019 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 101

4. Брой предписания:  10

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

Озб

26.04 – 02.05.2019г

19.04 – 25.04.2019г

Чревни

28 от тях в Пловдив –15

31 от тях в Пловдив –19

ВХ

1 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

52 от тях в Пловдив – 36

76 от тях в Пловдив – 54

Скарлатина

1 от тях в Пловдив – 1

6 от тях в Пловдив – 5

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 28 случая на чревни инфекции срещу  31 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 2 клиенти с препоръчителни имунизации.

КАБКИС  – 23 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.

 

.