ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 26.04 – 02.05.2018 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 618

4. Брой предписания: 53

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

26.04 – 02.05.2018 г

19.04 – 25.04.2018г

Чревни

37 от тях в Пловдив –17

33 от тях в Пловдив –21

ВХ

3  от тях в Пловдив – 1

6  от тях в Пловдив – 4

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

3 от тях в Пловдив – 3

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

3 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

101 от тях в Пловдив – 34

96 от тях в Пловдив – 52

Скарлатина

12 от тях в Пловдив – 11

15 от тях в Пловдив – 12

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

       За периода са регистрирани 37 случая на чревни инфекции срещу 33 случая за предходната седмица.