ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 25.10 - 31.10.2018 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 567

4. Брой предписания:  37

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

 

Озб

25.10 -  31.10.2018г

18.10 -  24.10.2018г

Чревни

34 от тях в Пловдив –21

35 от тях в Пловдив –18

ВХ

3 от тях в Пловдив – 0

3 от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

30 от тях в Пловдив – 23

30 от тях в Пловдив – 19

Скарлатина

4 от тях в Пловдив – 4

12 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

За периода са регистрирани 34 случая на чревни инфекции срещу  35 случая  за предходната седмица.