ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 24.05 – 30.05.2019 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 125

4. Брой предписания:  2

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

Озб

24.05 – 30.05.2019г

17.05 – 23.05.2019г

Чревни

42 от тях в Пловдив –21

25 от тях в Пловдив –10

ВХ

0 от тях в Пловдив – 0

4 от тях в Пловдив – 3

Ухапани от кърлежи и насекоми

9 от тях в Пловдив – 8

1 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

35 от тях в Пловдив – 19

52 от тях в Пловдив – 35

Скарлатина

4 от тях в Пловдив – 1

1 от тях в Пловдив – 0

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 42 случая на чревни инфекции срещу  25 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 3 клиента с препоръчителни имунизации.

            КАБКИС  – 29 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.