ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 24.05 – 30.05.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 461

4. Брой предписания: 17

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 2

7. Сигнали: 1

 

Озб

24.05 – 30.05.2018 г

17.05 – 23.05.2018 г

Чревни

52 от тях в Пловдив –19

46 от тях в Пловдив –18

ВХ

3  от тях в Пловдив – 2

2  от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

7 от тях в Пловдив – 5

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

1 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

5 от тях в Пловдив – 3

3 от тях в Пловдив – 2

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

124 от тях в Пловдив –79

164 от тях в Пловдив –133

Скарлатина

10 от тях в Пловдив – 6

17 от тях в Пловдив – 11

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 52 случая на чревни инфекции срещу  46 случая  за предходната седмица.