ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 23.08 – 29.08.2019 г.

ОТДЕЛ  ПЕК

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 114

4. Брой предписания:  3

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 2

7. Сигнали: 0

 

Озб

23.08 – 29.08.2019г

16.08 – 22.08.2019г

Чревни

87 от тях в Пловдив –44

65 от тях в Пловдив –15

ВХ

0 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

5 от тях в Пловдив – 5

3 от тях в Пловдив – 2

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

21 от тях в Пловдив – 6

10 от тях в Пловдив – 7

Скарлатина

8 от тях в Пловдив – 1

2 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

За периода са регистрирани 87 случая на чревни инфекции срещу  65 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 6клиента с препоръчителни имунизации.