ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 23.01-30.01.2020 г.

 

ОЗБ

23.01-30.01.2020 г.

16.01-22.01.2020 г.

Чревни

29 от тях в Пловдив - 9

35 от тях в Пловдив - 7

ВХ

1 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 1  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

47 от тях в Пловдив – 31

18 от тях в Пловдив – 12

Скарлатина

7 от тях в Пловдив – 4

5 от тях в Пловдив – 4

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

За периода са регистрирани 29 случая на чревни инфекции срещу 35 случая за предходната седмица, 10 клиента са имунизирани в Имунизационния кабинет.

 

Регистрирани ОРЗ:

20.01 – 26.01.2020 г. - 631 случая, заболяемост 183.2%ооо срещу 391 случая, заболяемост 113.59%ооо за предходната седмица.

 

1. Писма от МЗ – 2

2. Писма до МЗ – 4

3. Брой проверки: 46

4. Брой предписания: 0

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1