ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 22.03–28.03.2018 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 826

4. Брой предписания: 29

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

22.03 – 28.03.2018г

15.03 – 21.03.2018г

Чревни

28 от тях в Пловдив –9

35 от тях в Пловдив –20

ВХ

7  от тях в Пловдив – 2

7  от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

112 от тях в Пловдив – 74

114 от тях в Пловдив – 73

Скарлатина

34 от тях в Пловдив – 25

21 от тях в Пловдив – 16

Менингити

2 от тях в Пловдив – 2

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

           За периода са регистрирани 28 случая на чревни инфекции срещу  35 случая  за предходната седмица.

 

      ОРЗ - за периода 19.03-25.03.2018 г. са  регистрирани 305 сл. заб.88.60%ооо срещу 279 сл. заб.81.06%ооо за предходната седмица.

.