ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 20.09 – 26.09.2019 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 196

4. Брой предписания:  63

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 1

Озб

20.09 - 26.09.2019г

13.09 - 19.09.2019г

Чревни

36 от тях в Пловдив – 18

54 от тях в Пловдив –30

ВХ

3 от тях в Пловдив – 2

1 от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

4  от тях в Пловдив – 1

8  от тях в Пловдив – 8

Скарлатина

1 от тях в Пловдив – 1

5 от тях в Пловдив – 3

Менингити

1 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 1

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 36случая на чревни инфекции срещу  54 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 8клиента с препоръчителни имунизации.

КАБКИС  – 17 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.