ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 19.07 - 25.07.2018 г.

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 450

4. Брой предписания: 26

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

19.07 -  25.07.2018г

12.07 -  18.07.2018г

Чревни

40 от тях в Пловдив –16

68 от тях в Пловдив –22

ВХ

4 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

6 от тях в Пловдив – 4

8 от тях в Пловдив – 4

Лаймска болест

             0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

14 от тях в Пловдив –8

21 от тях в Пловдив –11

Скарлатина

4 от тях в Пловдив – 3

2 от тях в Пловдив – 0

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 1

 

 

       За периода са регистрирани 40 случая на чревни инфекции срещу  68 случая  за предходната седмица.