ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 19.04 – 25.04.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 509

4. Брой предписания: 19

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

Озб

19.04 – 25.04.2018г

12.04 – 18.04.2018г

Чревни

33 от тях в Пловдив – 21

57 от тях в Пловдив – 32

ВХ

6  от тях в Пловдив – 4

5  от тях в Пловдив – 4

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

96 от тях в Пловдив – 52

182 от тях в Пловдив – 86

Скарлатина

15 от тях в Пловдив – 12

18 от тях в Пловдив – 15

Менингити

1 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 33 случая на чревни инфекции срещу 57 случая за предходната седмица.