ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 18.05 – 24.05.2017 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 565

4. Брой предписания: 10

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

Озб

18.05 - 24.05.2017г

11.05-17.05.2017г

Чревни

31 от тях в Пловдив –16

45 от тях в Пловдив –25

ВХ

5 от тях в Пловдив – 3

6 от тях в Пловдив – 3

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

4 от тях в Пловдив – 2

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

1 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив - 0

Варицела

28 от тях в Пловдив – 15

61 от тях в Пловдив – 43

Скарлатина

8 от тях в Пловдив –8

19 от тях в Пловдив –12

Менингити

1 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 31 случая на чревни инфекции срещу 45 случая  за предходната седмица, разпределени по нозологии и населени места, както следва:

Ентероколит:Пловдив – 16, Асеновград-2, Раковски -1, Дълго поле-3, Калековец-1, Войсил-1, Костиево-1, Паничери-1, Карлово-2, Богданица-1, Хр.Даново-1, Куртово Конаре-1.

Шигелоза – Асеновград – 1.

През КАБКИС са преминали  23клиенти, които са получили пред и след тестово консултиране и са узнали своя ХИВ статус.

ОРЗ - за периода 15.05.2017г – 21.05.2017г - са регистрирани 174 сл. заб.51.04%ооо срещу  124сл. заб.36.38%ооо за предходната седмица.

За периода 17.03 – 23.05.2017г  в РЗИ Пловдив са регистрирани 116 случая с диагноза морбили.

Всеки регистриран случай на морбили се проучва от служители на РЗИ Пловдив, с цел вземане на съответните противоепидемични мерки. Контролира се спазването на връчените предписания.