ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 17.05 – 23.05.2018 г

ОТДЕЛ  ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 567

4. Брой предписания: 18

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

17.05 – 23.05.2018 г

10.05 – 16.05.2018 г

Чревни

46 от тях в Пловдив –18

30 от тях в Пловдив –25

ВХ

2  от тях в Пловдив – 1

3  от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

3 от тях в Пловдив – 2

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

164 от тях в Пловдив –133

97 от тях в Пловдив –42

Скарлатина

17 от тях в Пловдив – 11

15 от тях в Пловдив – 9

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

       За периода са регистрирани 46 случая на чревни инфекции срещу  30 случая  за предходната седмица.