ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 16.11 – 22.11.2017 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 652

4. Брой предписания: 13

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 2

 

 

Озб

16.11 –22.11.2017г

08.11 –15.11.2017г

Чревни

27 от тях в Пловдив –12

33 от тях в Пловдив –12

ВХ

 33 от тях в Пловдив – 2

 38 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0от тях в Пловдив – 0

0от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

62 от тях в Пловдив – 16

86 от тях в Пловдив – 38

Скарлатина

13  от тях в Пловдив – 7

9  от тях в Пловдив – 8

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив - 0

0 от тях в Пловдив - 0