ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 15.03 – 21.03.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –2

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 767

4. Брой предписания: 50

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

15.03 – 21.03.2018г

08.03 – 14.03.2018г

Чревни

35 от тях в Пловдив –20

25 от тях в Пловдив –15

ВХ

7  от тях в Пловдив – 1

16  от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

114 от тях в Пловдив – 73

163  от тях в Пловдив – 77

Скарлатина

21 от тях в Пловдив – 16

18 от тях в Пловдив – 14

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

       За периода са регистрирани 35 случая на   чревни инфекции срещу  25 случая  за предходната седмица.

 

О        ОРЗ - за периода 12.03 -18.03.2018г са  регистрирани 279 сл. заб.81.06%ооо срещу 245 сл.заб.71.17%ооо за предходната седмица.