ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 14.06 - 21.06.2018 г.

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 488

4. Брой предписания: 25

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

 

Озб

14.06 -  21.06.2018г

07.06 -  13.06.2018г

Чревни

47 от тях в Пловдив –21

39 от тях в Пловдив –17

ВХ

2  от тях в Пловдив – 0

3  от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

8 от тях в Пловдив – 5

10 от тях в Пловдив – 8

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

39 от тях в Пловдив –24

60 от тях в Пловдив –43

Скарлатина

13 от тях в Пловдив – 8

9 от тях в Пловдив – 9

Менингити

1 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

       За периода са регистрирани 47 случая на чревни инфекции срещу  39 случая  за предходната седмица.