ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 13.12 – 19.12.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 479

4. Брой предписания:  8

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

Озб

13.12 – 19.12.2018г

06.12 – 12.12.2018г

Чревни

25 от тях в Пловдив –15

24 от тях в Пловдив –10

ВХ

5 от тях в Пловдив – 3

5 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

69 от тях в Пловдив – 51

65 от тях в Пловдив – 46

Скарлатина

14 от тях в Пловдив – 10

7 от тях в Пловдив – 3

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 25 случая на чревни инфекции срещу  24 случая  за предходната седмица.

 

ОРЗ - за периода 10.12 – 16.12.2018 г.  са  регистрирани 299 случая заб.86.31%оо срещу 285 случая заб.82.27%оо за предходната седмица.