ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 12.07 - 18.07.2018 г.

 

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 415

4. Брой предписания: 10

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

 

Озб

12.07 -  18.07.2018г

05.07 -  11.07.2018г

Чревни

68 от тях в Пловдив –22

78 от тях в Пловдив –28

ВХ

2 от тях в Пловдив – 0

5 от тях в Пловдив – 3

Ухапани от кърлежи и насекоми

8 от тях в Пловдив – 4

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

1 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

21 от тях в Пловдив –11

69 от тях в Пловдив –48

Скарлатина

2 от тях в Пловдив – 0

5 от тях в Пловдив – 4

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

1 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

       За периода са регистрирани 68 случая на чревни инфекции срещу  78 случая  за предходната седмица.